centrala : 94 36 72 711, 94 36 72 733

Gwarantowana Jakość z pomocą zastosowania normy ISO 9001:2008

ZERTYFIKAT

Decydujący dla  doskonałej reputacji u naszych klientów jest fakt , że posiadamy system zarządzania jakością połączony z ścisłym systemem kontroli jakości na wszystkich etapach działalności.

Od roku 1993 posiadamy certyfikat Zarządzania Jakością

DIN EN ISO 9001

Nasza odzież ochronna jest certyfikowana przez niemieckie akredytowane instytucje
Prüf- und Zertifizierungsstelle – Fachbereich Persönliche Schutzausrüstungen – der DGUV Test oraz  STFI.

Poziom zgłaszanych do nas reklamacji nie przekracza 0,5%!

Öko-Tex® Standard 100

Stosujemy  tylko  surowce  posiadające certyfikat Öko-Tex® Standard 100

Öko-Tex® Standard 100
jest wiodącym w świecie znakiem bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych. Produkty, którym przyznano ten znak, są wolne od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka m.in. pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych metali ciężkich

Dbamy o zdrowe i wygodę  naszych klientów.